Raute received an award for the best Investors website

For private investors, the investor pages of listed companies have been a significant source of information over the years. That is why, since 1999, the Stock Exchange Foundation and Investment Analysts have rewarded the work of investor communications professionals by annually selecting the best investor pages for listed companies. The aim of the award is to help the company improve its investor communications.
 
The criteria are strict. For example, the investor pages look at usability, layout, how strategy, growth, and profitability are expressed, how financial targets and past history are presented, how capital is used and operational risks and responsibilities are described.
 
The awards were divided into four series: Large listed companies, Medium-sized listed companies, Small listed companies, and Companies in the First North Marketplace. Raute competed in the series of Small listed companies.
 
Top three Small listed companies (small cap, market value less than EUR 150 million)
 
1. Raute
2. Optomed
3. Exel Composites
 
Päivi Talonen, Chief Marketing Officer, received the award as Raute representative and commented on the victory as follows: "We are positively surprised. This is a great achievement for us. Over the past years, we have invested in significantly building our brand and communication. It is great to receive this kind of award which tells us that we have done things right."
 
In Finnish:
Rautelle Parhaat sijoittajasivut -palkinto

Yksityissijoittajille pörssiyhtiöiden sijoittajasivut ovat kautta vuosien olleet merkittävä tietolähde. Siksi Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ovat jo vuodesta 1999 alkaen palkinneet sijoittajaviestinnän ammattilaisten työtä valitsemalla vuosittain pörssiyhtiöiden parhaat sijoittajasivut. Palkinnolla halutaan auttaa yhtiötä parantamaan sijoittajaviestintäänsä.

”Parhaat sijoittajasivut -palkintoa on jaettu jo aikaisempina vuosina, ja kilpailu on selkeästi kirittänyt yhtiöitä parantamaan sijoittajasivujaan”, Sari Lounasmeri kiittää.

Kriteerit ovat tiukat. Sijoittajasivuista tarkastellaan esimerkiksi käytettävyyttä, ulkoasua, miten strategia, kasvu ja kannattavuus on ilmaistu, miten taloudelliset tavoitteet ja aiempi historia esitetään, miten kuvataan pääoman käyttö ja operatiiviset riskit ja vastuullisuus.

Palkinnot jaettiin neljässä sarjassa: Suuret pörssiyhtiöt, Keskisuuret pörssiyhtiöt, Pienet pörssiyhtiöt sekä First North -markkinapaikan yhtiöt. Raute kilpaili Pienet pörssiyhtiöt -sarjassa.

Pienet pörssiyhtiöt (small cap, markkina-arvo alle 150 miljoonaa euroa)

1. Raute
2. Optomed
3. Exel Composites

Rauten edustajana palkintoa oli vastaanottamassa Päivi Talonen​, markkinointijohtaja, joka kommentoi voittoa seuraavasti: "Olemme positiivisesti yllättyneitä. Tämä on meille hieno saavutus. Olemme viime vuonna panostaneet merkittävästi brändimme rakentamiseen sekä viestintäämme.  Hienoa saada tällainen voitto, joka kertoo, että olemme tehneet oikeita asioita."
 
 
Katso kaikki Parhaat sijoittajasivut -palkitut Pörssisäätiön tiedotteesta.
 
Images © Tuomas Pietinen - Kuvat © Tuomas Pietinen